GIGABYTE

產品系列
機架式伺服器
GPU運算伺服器
高密度伺服器
工作站
直立式伺服器
企業系統適用零件
物聯網閘道器
>>更多產品訊息點擊此處至原廠官網

>>電腦周邊客戶服務

captcha
臺灣 Amanda Hou
(886-2) 2659-0202 ext.765
Email:amandahou@weikeng.com.tw
中國/香港 Tina He
(86-755) 8294-3322 ext.279
Email:tina.he @weikeng.com.cn